Τα έργα του Δήμου Καλαμάτας που έχουν υποβληθεί στην “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΠΣ 3312 και τίτλο: «Πλέγμα αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας», έχει υποβάλει ολοκληρωμένα αιτήματα χρηματοδότησης των εξής έργων, συνολικού προϋπολογισμού 4.599.200 €:

Τίτλος

Προϋπ/σμός €

Ανάπλαση Οδού Ναυαρίνου (Α΄ Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα

650.000

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα

1.419.000

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Γ΄ φάση (πλατεία Υπαπαντής)

1.680.200

Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά

850.000

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

ypapanth

Στόχος της ανάπλασης, προϋπολογισμού 1.680.200 ευρώ, είναι να αποκατασταθεί το δάπεδο, να τοποθετηθούν νέα καθιστικά, να αναβαθμισθεί ο φωτισμός και να ενισχυθεί το πράσινο της πλατείας.
Το σχέδιο της πλακόστρωσης περιλαμβάνει μεγάλα τετράγωνα περίπου 4.50m×4.50m τα οποία οργανώνουν και δίνουν κλίμακα στον χώρο. Αυτά όμως τελειώνουν ακανόνιστα και σε απόσταση προς τα όρια της πλατείας, ώστε να αποφευχθεί ο τονισμός των ακανόνιστων, αλλά και ελαφρώς παραγώνων πλευρών της. Το μάρμαρο που θα καλύπτει αυτά τα τετράγωνα σχήματα θα είναι χρώματος απαλού μπεζ με επιφάνεια αδρή «παλαιάς κοπής».
Τα τετράγωνα πλαισιώνονται από λωρίδες σκουρότερου μπεζ μαρμάρου τύπου Καπανδριτίου κοπανιστό, ώστε να τονίζονται περισσότερο.
Το διάστημα μεταξύ του τετραγωνισμένου σχεδίου και των παραγώνων ορίων της πλατείας θα καταλαμβάνει μια «ουδέτερης έκφρασης» πλακόστρωση σε λωρίδες από μάρμαρο γκρι με χτενιστή επιφάνεια, που θα συμπληρώνει το κενό και θα αναδεικνύει το βασικό σχέδιο.
Μπροστά από την Δυτική (την κεντρική) είσοδο του Ναού και σε άξονα που ξεκινάει από την Νότια είσοδο δημιουργούνται έντονα και συμμετρικά διακοσμητικά μοτίβα που έχουν σκοπό να τονίζουν τις εισόδους του Ναού, καθώς και τις πορείες των διαφόρων Τελετών.
Συμπερασματικά, τα τρία είδη των μαρμάρων που ακολουθούνται από αντίστοιχη διαφοροποίηση της αδρής τους επιφάνειας, στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια οργάνωση, η οποία είναι λιτή χωρίς να είναι μονότονη και ταυτοχρόνως είναι κλασική χωρίς να είναι «μεγαλόστομη».
Επισημαίνεται ότι οι αδρές επιφάνειες δεν έχουν μόνον το πλεονέκτημα να μη γλιστρούν, αλλά δεν δημιουργούν και έντονες ανακλάσεις τις ηλιοφώτιστες ημέρες.
Η περιοχή προ της κυρίας εισόδου του Ναού, καθώς και η εν συνεχεία περιοχή, η οποία έχει και τα αγάλματα των αποθανόντων Μητροπολιτών, θα υπερυψωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να τονισθεί το περίγραμμα της κυρίως πλατείας, αλλά και να εμποδίζεται απολύτως η πρόσβαση των αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές.
Έναντι των αγαλμάτων θα τοποθετηθούν κτιστά παγκάκια στην πλευρά προς τη νότια οδό, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μικρή πλατεία, αφιερωμένη στη μνήμη των Ιεραρχών. Η πλατεία αυτή θα αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της πλατείας της Μητρόπολης και του μικρού Ιερού Ναού με το κηπάριο που βρίσκεται δυτικά και θα διαστρωθεί με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.
Οι υπάρχουσες διαμορφώσεις ΒΑ πίσω από το Ιερό του Ναού θα παραμείνουν ως έχουν διότι θεωρείται ότι επιλύουν επιτυχώς το πρόβλημα των υψομετρικών διαφορών. Θα γίνει όμως νέα πλακόστρωση με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.
Σε σχέση με το πράσινο προβλέπεται μικρή αύξηση των επιφανειών του, φύτευση μικρών δένδρων στην δυτική πλευρά και 5 μεγάλων αειθαλών δένδρων: ένα στη μικρή πλατεία Ιεραρχών και τέσσερα στη βορινή πλευρά, ώστε να μην εμποδίζουν την προοπτική της πλατείας από τους διερχόμενους. Στη νότια πλευρά του Ναού, σε συγκεκριμένες θέσεις, μεταφυτεύονται τέσσερα από τα υπάρχοντα μικρά δένδρα.

Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

anaplash-plateias-ypapanths Medium

Στην απόληξη της οδού Υπαπαντής υπάρχει μια κλίμακα προς την πλατεία. Αυτή η κλίμακα έχει ως άξονα αναφοράς το Ναό και λόγω αυτού, δημιουργεί μια εσοχή σε σχέση με τις γύρω οδούς, η οποία καταλαμβάνεται συνήθως από αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για κάθε ανερχόμενο την οδό Υπαπαντής, η προοπτική εικόνα της Μητροπόλεως έχει ως «βάση» τα αυτοκίνητα. Προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου πλατώματος με άξονα αναφοράς την οδό Υπαπαντής, το οποίο καταλαμβάνοντας αυτήν την εσοχή διορθώνει την προοπτική, εμποδίζει την στάθμευση των αυτοκινήτων και διακοσμημένο με μία κρήνη, δημιουργεί πληρέστερα την αίσθηση της εισόδου προς την πλατεία.
Τέλος, σε σχέση με τη στάθμευση προβλέπονται τα εξής, ώστε να υπάρχει και μια «αντιπαροχή» στους κατοίκους της γύρω περιοχής μιας και θα απαγορευθεί η στάθμευση επί της πλατείας.
• Δημιουργία μικρού χώρου στάθμευσης για 15 αυτοκίνητα στην δυτική πλευρά εκτός του χώρου της πλατείας και εκτός εργολαβίας
• Δημιουργία μιας εσοχής για στάθμευση 8 αυτοκινήτων στη νότια και μιας για στάθμευση 15 αυτοκινήτων στην ανατολική πλευρά
• Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για έξι λεωφορεία (pullman) στο έναντι πεζοδρόμιο της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

odos-plasthra

Το έργο «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα» έχει προϋπολογισμό 1.419.000,00 € με ΦΠΑ.
Η κυκλοφοριακή οργάνωση στην υπό βελτίωση οδό Νικολάου Πλαστήρα, επί συνολικού μήκους 900,89 μ., περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
– Την κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου, στη θέση του υπάρχοντος τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου, στη συμβολή της παραποτάμιας οδού Αρτέμιδος, της οδού Ευαγγελιστρίας, της οδού Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας. Ο ισόπεδος κυκλικός κόμβος διευκολύνει την αναστροφή των κινήσεων σε όλες τις οδούς, βελτιώνει τη λειτουργία του υπάρχοντος κόμβου, ρυθμίζει την κυκλοφορία, αφού υφίστανται αποκλειστικά στρέφουσες κινήσεις, γιατί οι εμπλεκόμενοι δρόμοι έχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Ιδιαίτερα στην οδό Νικολάου Πλαστήρα επιτυγχάνεται η μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας πλησίον του τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου και οι πεζοί χρειάζονται να ελέγξουν μόνο μία κατεύθυνση επερχόμενης κυκλοφορίας κάθε φορά. Με τη δημιουργία του ισόπεδου κυκλικού κόμβου διευθετούνται οριστικά όλες οι κινήσεις του τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου, ώστε να μην υπάρχουν εμπλεκόμενες κινήσεις.
– Την εφαρμογή τυπικής διατομής κύριας συλλεκτήριας οδού, που διατρέχει περιοχές εκτός σχεδίου πόλης με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και συγκεκριμένα την εφαρμογή δίιχνης τυπικής διατομής, με θέσεις στάθμευσης στα δεξιά της οδού και ποδηλατόδρομο επί του αριστερού πεζοδρομίου.
– Τη σήμανση – ασφάλιση της οδού της οδού Νικολάου Πλαστήρα και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου, για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του επιπέδου λειτουργικότητας της οδού.
– Την κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων κατά μήκος της οδού για την αποστράγγιση – αποχέτευση του καταστρώματος και των παροδίων ιδιοκτησιών.
– Τον ηλεκτροφωτισμό της οδού Νικολάου Πλαστήρα, που βελτιώνεται και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

Ο ποδηλατόδρομος ξεκινά από τη γέφυρα του ποταμού Νέδοντα και συγκεκριμένα από το νότιο πεζοδρόμιο αυτής. Στη συνέχεια κατευθύνεται νότια προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας, περνώντας βόρεια από αυτές. Κατόπιν κατευθύνεται προς το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμάτας, όπου ακολουθώντας την κάθετη οδό καταλήγει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στη Χ.Θ. 0+235. Από τη θέση αυτή και έως το τέλος της μελέτης στον οικισμό Κορδίας αποτελεί παράλληλο έργο της οδού ευρισκόμενο στο νότιο πεζοδρόμιο, ώστε οριζοντιογραφικά και υψομετρικά να ακολουθεί την οδό Νικολάου Πλαστήρα.
Το πλάτος του ποδηλατόδρομου είναι 2,50 μ., σε όλο το μήκος του.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

1-navarinou

Το έργο «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα» είναι προϋπολογισμού 650.000 € με ΦΠΑ και αφορά στην ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Φαρών και Ακρίτα, μήκους 240 περίπου μέτρων και πλάτους 13 περίπου μέτρων, δηλαδή σε μια επιφάνεια εμβαδού 4.400 τετρ. μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που αφορούν στους κάθετους προς αυτήν δρόμους, αλλά και την συναρμογή της περιοχής ανάπλασης με την προσφάτως αναπλασθείσα περιοχή του νοτίου πεζοδρομίου της οδού Ναυαρίνου.
Προβλέπεται η δημιουργία μιας και μόνον λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,80 μ., διαστρωμένης με έγχρωμους κυβόλιθους βαρέως τύπου διαστάσεων 20x10x10εκ, συνεπίπεδης με τα εκατέρωθεν αυτής πεζοδρόμια. Η ζώνη αυτή θα τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 8,0 μέτρων από τις οικοδομικές γραμμές των αντίστοιχων οικοδομικών τετραγώνων στη βόρεια πλευρά της Ναυαρίνου και θα καταλαμβάνει τμήμα του σημερινού οδοστρώματος. Η παραπάνω ζώνη διέλευσης οχημάτων θα διαχωρίζεται από τα νέα πεζοδρόμια με την τοποθέτηση μιας σειράς εμποδίων στάθμευσης με αντανακλαστική ταινία, που θα αποτελούν στην ουσία τον δείκτη κίνησης αυτοκινήτων.
Στη συνέχεια και λίγο πιο νότια, δημιουργείται μια ουδέτερη ζώνη – λωρίδα ασφαλείας πλάτους περίπου 1 μ. μεταξύ του προτεινόμενου δρόμου και του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, για το διαχωρισμό των αξόνων κυκλοφορίας ποδηλάτων και οχημάτων.
Με δεδομένη, λοιπόν, τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ναυαρίνου από Φαρών μέχρι την οδό Ακρίτα (με κατεύθυνση Δύση – Ανατολή), προβλέπεται συγχρόνως και διαπλάτυνση του βορείου πεζοδρομίου – σε βάρος του υφισταμένου δρόμου – κατά 4,0 περίπου μέτρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της στάθμευσης των μοτοσυκλετών και τη δημιουργία μόνο θέσεων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας στα αντίστοιχα οικοδομικά τετράγωνα, που απαρτίζουν το μέτωπο της ανάπλασης.
Θέσεις στάθμευσης μοτοσυκλετών δημιουργούνται μόνο στις κάθετες προς τη Ναυαρίνου οδούς, Μαιζώνος και Βύρωνος και μέχρι το ύψος της οδού Σανταρόζα.
Για την κυκλοφορία των οχημάτων και την αστική συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά μεν στα οχήματα με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Ακρίτα και στη συνέχεια τα οχήματα είτε θα ακολουθούν την οδό Κρήτης – εάν πρόκειται να ακολουθήσουν πορεία προς τα δυτικά – είτε την οδό Φαρών ή ακόμα και την οδό Ακρίτα.
Για την αστική όμως συγκοινωνία – με κατεύθυνση επίσης προς το κέντρο της πόλης – προτείνεται η πορεία του λεωφορείου να πραγματοποιείται μέσωτης οδού Ακρίτα έως την οδό Κρήτης, στη συνέχεια από οδό Κρήτης αριστερά μέχρι την οδό Φαρών, έπειτα στροφή προς τα νότια μέχρι την οδό Ναυαρίνου και από εκεί, διαμέσου των οδών Τσαμαδού – Αναστάσεως – Ψαρών και Κρήτης, η πορεία του λεωφορείου να καταλήγει και πάλι στην οδό Φαρών.
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στο θέμα των ήδη υπαρχουσών στάσεων, ενώ δημιουργείται μια στάση επιπλέον στην οδό Κρήτης (από Ακρίτα έως οδό Φαρών). Η στάση που καταργείται στην οδό Ναυαρίνου μπροστά από το φαρμακείο, μετατοπίζεται λίγο δυτικότερα, στο τμήμα που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Φαρών και Τσαμαδού.
Προβλέπεται επιπλέον στο βόρειο πεζοδρόμιο η εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, προς ενίσχυση του υπάρχοντος και σε καλή κατάσταση δικτύου φωτισμού του νοτίου πεζοδρόμιου, με την τοποθέτηση σύγχρονων και μοντέρνων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, αναρτημένων από ευθύγραμμους βραχίονες σε 5μετρους ιστούς φωτισμού.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πράσινο, στο βόρειο πεζοδρόμιο προβλέπεται η φύτευση δέντρων (μουριές άκαρπες) σε γραμμική διάταξη και απόσταση αξονικά περίπου 9 μ. μεταξύ τους, μέσα σε λάκκους φύτευσης διαστάσεων 0,80μx0,80μ στους οποίους εγγράφεται περιμετρικά τετράγωνο πλαίσιο από ολόσωμο λευκό «χτυπητό» μάρμαρο Καβάλας, με εγκοπή (γλυφή) στην εσωτερική του πλευρά, στην οποία θα επικαθήσει η εσχάρα προστασίας των δέντρων, σε στάθμη συνεπίπεδη με τις δαπεδοστρώσεις του πεζοδρομίου.
Η επιλογή των δέντρων έγινε με βάση τα δεδομένα που υφίστανται στο νότιο πεζοδρόμιο, όπου η φύτευση των μουριών πραγματοποιήθηκε σε αποστάσεις 5,50 μ. και 8,80 μ. αντίστοιχα. Συνεπώς, με την ίδια φιλοσοφία τοποθετούνται και οι μουριές στο βόρειο πεζοδρόμιο και μάλιστα σε απόσταση 7,50μ από τα όρια των οικοδομικών γραμμών, ενώ η μεταξύ τους κάθετη απόσταση (μεταξύ αυτών του βόρειου και νότιου πεζοδρομίου) θα είναι περίπου 8,50 μέτρα.
Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιασθεί με κριτήριο την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, τόσο των καταστημάτων όσο και των λοιπών δραστηριοτήτων, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα δεύτερο κριτήριο έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης και το παραλιακό μέτωπο, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν όλες ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και τουριστών.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

odos-anagnvstara 1

Το έργο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και σκοπός του είναι αφενός η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, που θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον και αφετέρου η ενίσχυση της ανάπτυξης αστικών περιοχών μέσω προστασίας του περιβάλλοντος (η συγκεκριμένη ανάπλαση θεωρείται ότι πληροί αυτό το βασικό κριτήριο), με τη δημιουργία γραμμικής και εναλλάξ σε διάταξη δενδροστοιχίας από ψηλά δέντρα στην οδό Αναγνωσταρά (να σημειωθεί ότι η περιοχή στερείται παντελώς πρασίνου) και αφετέρου η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την δημιουργία μιας αξιόλογης ανάπλασης, που, εκτός του ασφαλούς και άνετου περιπάτου εκ μέρους των πολιτών θα δημιουργήσει και τέτοιες δράσεις, οι οποίες θα αποβούν προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και εν τέλει ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, θα σημειωθεί και θεαματική αύξηση της λειτουργικότητας της περιοχής, με την διαμόρφωση μιας ενιαίας αισθητικής αντιμετώπισης, σε ένα μεγάλο τμήμα του παραδοσιακού κέντρου της Καλαμάτας. Η συγκεκριμένη περιοχή και λόγω του γεγονότος ότι θα υπάρχει πλέον αισθητική ομοιογένεια, θα μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά έναν «πυρήνα» πρόσφορο για επέκταση αναβαθμίσεων και σε γειτονικές περιοχές.
Εκτός των άλλων, η προταθείσα παρέμβαση θα αποτρέψει και την είσοδο των αυτοκινήτων στους ήδη «υπερφορτωμένους», λόγω και του μικρού πλάτους των, δρόμους της περιοχής, όπου σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, καθώς υφίσταται συνεχής στάθμευση στη μια ή την άλλη πλευρά του δρόμου, στα μικρά σε πλάτος πεζοδρόμια οι πεζοί να περνούν πολλές φορές με δυσκολία.
Στόχος επίσης αυτής της ενέργειας είναι και η αποδοχή εκ μέρους των πολιτών του μέτρου απόδοσης ολοένα και περισσότερων τμημάτων του υπάρχοντος οδικού δικτύου της πόλης για την κατασκευή ευρύχωρων πεζοδρομίων και ακολούθως, η αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών για την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών και την στάθμευση των αυτοκινήτων, τόσο στην περίμετρο του δικτύου πεζοδρόμων, όσο και στα δημοτικά parking του ποταμού Νέδοντα, αφού η μετακίνηση πεζή γενικά είναι προτιμότερη από άποψη ασφάλειας, ποιότητας ζωής και εν τέλει ταχύτητας.
Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κύριο κριτήριο, την αναβάθμιση τόσο της συγκεκριμένης όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπλασης και την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τόσο των καταστημάτων, όσο και των λοιπών λειτουργιών, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ένα δεύτερο και σημαντικότερο κριτήριο, έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν όλες ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και επισκεπτών, της πόλης μας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφισταμένων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,20 μ. πέραν των χώρων στάθμευσης.
Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία χώρων πρασίνου με τοποθέτηση ψηλών δέντρων σε γραμμική διάταξη και εναλλάξ στα δύο πεζοδρόμια, πράγμα που σήμερα απουσιάζει παντελώς, με εμφανή τα προβλήματα έλλειψης σκίασης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τέλος, για την ασφαλή διακίνηση πεζών και αμαξιδίων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών).