Τα  εκλογικά κέντρα για αρχηγό Κεντροαριστεράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

632 εκλογικά κέντρα σε όλη την Επικράτεια και 23 σημεία εκτός συνόρων είναι τα εκλογικά κέντρα, όπου θα μπορούν οι ψηφοφόροι να προσέλθουν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για να αναδείξουν επικεφαλής του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς.

Τα  εκλογικά κέντρα στην Μεσσηνία

Δείτε ΕΔΩ τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα

Δείτε ΕΔΩ τα εκλογικά κέντρα για τον απόδημο Ελληνισμό

Σημειώνεται, πως η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8 το πρωί  έως τις 8 το βράδυ. Ειδικά στις 12 Νοεμβρίου,  στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε Δήμους όμορους της Μαραθώνιας διαδρομής, η ψηφοφορία θα λήξει μια ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους.

Αναλυτικά η τελική εγκύκλιος Aλιβιζάτου για τις εκλογές της Κεντροαριστεράς:

Γενικές διατάξεις

1. Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου και –αν χρειασθεί- την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί σε όλη την επικράτεια ψηφοφορία για την εκλογή του επικεφαλής του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα. Υποψήφιοι είναι (αλφαβητικά) οι κκ. Νίκος Ανδρουλάκης, Κωνσταντίνος Γάτσιος, Φώφη Γεννηματά, Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος Καμίνης, Γιάννης Μανιάτης, Απόστολος Πόντας, Γιάννης Ραγκούσης και Δημήτρης Τζιώτης.

2. Για να εκλεγεί στον πρώτο γύρο (12.11.2017), ο νικητής, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί, χρειάζεται να συγκεντρώσει το 50%+1 των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό, οι δυο πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο (19.11.2017). Νικητής θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, όσες και αν είναι αυτές.

3. Η παρούσα τελική εγκύκλιος κωδικοποιεί τους κανόνες που θα ισχύσουν και στους δυο γύρους της ψηφοφορίας. Υπερισχύει των αντίθετων προβλέψεων κάθε προηγούμενης εγκυκλίου, οδηγίας ή σύστασης. Σε περίπτωση κενών ή ασαφειών, θα ισχύσουν αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας, όπως ερμηνεύονται από τα αρμόδια δικαστήρια.

4. Στα κάθε είδους συλλογικά όργανα που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο, συμπεριλαμβανομένων και των Εφορευτικών Επιτροπών, δεν ισχύουν κανόνες απαρτίας. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, επιδιώκεται να υπάρχει ομοφωνία. Αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Ως Ανάδοχες Εταιρίες στην παρούσα εγκύκλιο νοούνται οι εταιρίες ΟΤS A.Ε. και Kapa Research A.Ε., στις οποίες έχει ανατεθεί η υλικοτεχνική και οργανωτική προετοιμασία και διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Άρθρο 1

Εκλογικά Κέντρα

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα Εκλογικά Κέντρα που έχει καθορίσει η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών και Δεοντολογίας (ΑΕΔΔ), βάσει των προτάσεων των Νομαρχιακών Οργανώσεων Εμπιστοσύνης (ΝΟΕ).

2. Σε Εκλογικά Κέντρα μεγάλων πόλεων μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερα Εκλογικά Τμήματα.

3. Για τον εξοπλισμό των Εκλογικών Κέντρων, την τροφοδοσία τους με το εκλογικό υλικό, και την άρτια λειτουργία τους κατά την ημέρα της εκλογής ευθύνεται ο Υπεύθυνος Εκλογικού Κέντρου (ΥΕΚ), τον οποίο υποδεικνύει, μαζί με τον Αναπληρωτή του, η οικεία ΝΟΕ.

4.Πέραν των ανωτέρω, ο ΥΕΚ ασκεί τα καθήκοντα που αναγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ’.

Άρθρο 2

Έναρξη και λήξη ψηφοφορίας

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ειδικά στις 12 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε Δήμους όμορους της Μαραθώνιας διαδρομής, η ψηφοφορία θα λήξει μια ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ.

2. Στα Εκλογικά Κέντρα του εξωτερικού, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ωράριο που θα ανακοινωθεί με ειδική εγκύκλιο της ΑΕΔΔ.

3. Την προβλεπόμενη ώρα, δηλαδή στις 8 το πρωί, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων (2 τουλάχιστον), ελέγχει αν η κάλπη είναι άδεια, την σφραγίζει και ανοίγει το Πρακτικό Ψηφοφορίας. Μόνο τότε αρχίζει η ψηφοφορία.

4. Στο Πρακτικό Ψηφοφορίας περιλαμβάνεται στο εκλογικό υλικό και τηρείται εις διπλούν. Σε αυτό αναγράφονται τυχόν ενστάσεις, οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο αξιόλογο γεγονός που θα περιέλθει στην αντίληψη των μελών της. Το Πρακτικό Ψηφοφορίας κλείνει μετά το τέλος της καταμέτρησης και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τον χειριστή και τους εκπροσώπους των υποψηφίων.

5. Αν κατά τη λήξη της ψηφοφορίας εξακολουθούν να βρίσκονται στην είσοδο του Εκλογικού Κέντρου πρόσωπα που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν, η οικεία Εφορευτική Επιτροπή, με έγκριση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ώστε να ψηφίσουν και, πάντως, όχι περισσότερο από μια (1) ώρα. Αν χρειασθεί ακόμη περισσότερος χρόνος, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να επικοινωνήσει με την ΚΕΕ, προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες.

6.Για λόγους ανωτέρας βίας, η ΚΕΕ μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία σε όλη τη χώρα ή σε συγκεκριμένη περιοχή, με αιτιολογημένη απόφασή της.
Άρθρο 3

Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι προσερχόμενοι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο.

2.Για να ψηφίσουν οι προσερχόμενοι, εκτός των προεγγραφέντων, οφείλουν να επιδεικνύουν ταυτότητα ή διαβατήριο, να συμπληρώνουν και υπογράφουν την προβλεπόμενη αίτηση/δήλωση και να καταβάλουν ως εισφορά/δωρεά για την κάλυψη της δαπάνης της ψηφοφορίας το ποσό των τριών(3) Ευρώ κατ’ ελάχιστο.

3.Στον δεύτερο γύρο (19.11.2017), δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον όσοι εκλογείς ψήφισαν στον πρώτο (12.11.2017).

4.Οι επιθυμούντες να ψηφίσουν μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εκλογικό Τμήμα. Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να συστήσει στους ενδιαφερόμενους να ψηφίσουν σε παραπλήσιο Εκλογικό Τμήμα.

Άρθρο 4

Εφορευτικές Επιτροπές

1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που είναι κατά προτίμηση δικηγόρος ή ασκούμενος δικηγόρος, από τον Γραμματέα και το (απλό) Μέλος. Διορίζονται από την οικεία ΝΟΕ και είναι πρόσωπα που δεν έχουν εκδηλωθεί υπέρ υποψηφίου. Καλό είναι να αποφεύγεται επίσης ο διορισμός συζύγων και συγγενών έως και δευτέρου βαθμού υποψηφίων ή εκπροσώπων των υποψηφίων στο ίδιο Εκλογικό Κέντρο.

2. Με τον χειρισμό της ηλεκτρονικής ταμπλέτας επιφορτίζεται ο χειριστής, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Διορίζονται από την οικεία ΝΟΕ και είναι πρόσωπα που δεν έχουν εκδηλωθεί υπέρ υποψηφίου. Αν ο χειριστής απουσιάσει ή αν δεν βρεθεί χειριστής για το συγκεκριμένο Εκλογικό Κέντρο, σε αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να αποσταλεί χειριστής από την ανάδοχο εταιρία. Αν προσφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι χειριστές ο ΥΕΚ τους εναλλάσσει στον χειρισμό της ταμπλέτας.

3. Η ψηφοφορία διεξάγεται παρουσία των τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και του χειριστή. Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα και/ή του Μέλους, η ψηφοφορία διεξάγεται μόνο από τον χειριστή και τον Πρόεδρο, ο οποίος, πριν από την έναρξή της, κάνει σχετική μνεία στο Πρακτικό Ψηφοφορίας. Αν απουσιάζει ο Πρόεδρος και/ή ο χειριστής, η ψηφοφορία ματαιώνεται.

4. Aν η οικεία ΝΟΕ αδυνατεί να βρει επαρκή αριθμό προσώπων για να προεδρεύσουν στις Εφορευτικές Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της περιφέρειάς τους, απευθύνονται στον Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής, ο οποίος επιλέγει τον/ή τους Προέδρους από τα μέλη του που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον.

Άρθρο 5

Εκπρόσωποι των υποψηφίων

1. Σε κάθε Εκλογικό Τμήμα παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων.

2. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων εγγράφονται στο σύστημα της αναδόχου εταιρίας (dpekoges.gr), με μέριμνα των υποψηφίων και ευθύνη των ΝΟΕ, το αργότερο έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και ώρα 20.00.

3. Αν για συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα δεν εγγραφούν στο σύστημα δύο(2) τουλάχιστον εκπρόσωποι των υποψηφίων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δηλαδή έως την 20.00 ώρα της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου, ο Υπεύθυνος της οικείας ΝΟΕ διορίζει το αργότερο έως την έναρξη της ψηφοφορίας τον ελάχιστον απαιτούμενο αριθμό εκπροσώπων, αφού προηγουμένως συνεννοηθεί με τους Επόπτες των υποψηφίων στον Νομό, και τους εγγράφει στο σύστημα της αναδόχου εταιρίας (dpekloges).

4. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, επιδιώκεται σε κάθε Εκλογικό Τμήμα να παρίστανται εκπρόσωποι όσο το δυνατόν περισσότερων υποψηφίων και πάντως τουλάχιστον δύο(2) εξ αυτών. Εφ’ όσον έχουν εγγραφεί στο σύστημα εκπρόσωποι δύο(2) τουλάχιστον υποψηφίων για το συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα, η ψηφοφορία διεξάγεται κανονικά ακόμη και αν κάποιος από αυτούς δεν προσέλθει.

5. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων δεν είναι μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών. To oνοματεπώνυμό τους αναγράφεται στο Πρακτικό Ψηφοφορίας, το οποίο καλούνται να συνυπογράψουν.

6. Σε κάθε Νομό, οι υποψήφιοι μπορούν να τοποθετήσουν έναν τουλάχιστον Επόπτη Εκλογικών Κέντρων, στον οποίο αναφέρονται οι εκπρόσωποι τους που είναι τοποθετημένοι στα Εκλογικά Τμήματα.

7. Οι υποψήφιοι εφοδιάζουν τους εκπροσώπους τους και τους Επόπτες με έντυπο διαπίστευσης, δεόντως υπογεγραμμένο, με το οποίο πιστοποιούν εκάστοτε την ιδιότητά τους (Παράρτημα Η’).

Άρθρο 6

Διάταξη των χώρων
Η διάταξη του χώρου κάθε Εκλογικού Τμήματος ακολουθεί το πρότυπο του σκαριφήματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.

Άρθρο 7

Διαδικασία ψηφοφορίας

1. Η διαδικασία της ψηφοφορίας περιλαμβάνει τέσερις(4) στάσεις, τις ακόλουθες:
Στην πρώτη στάση, σε τραπεζάκι που βρίσκεται στην είσοδο του Εκλογικού Τμήματος, εθελοντής τον οποίο επιλέγει γι’ αυτή τη δουλειά ο ΥΕΚ, καλεί κάθε προσερχόμενο να συμπληρώσει αίτηση/δήλωση για τη συμμετοχή του στην ψηφοφορία. Γι’ αυτό τον σκοπό τον ερωτά αν επιθυμεί απλώς να ψηφίσει ή, επί πλέον, και να μετάσχει στη διαδικασία που θα ακολουθήσει, μετά την εκλογή του νέου επικεφαλής, για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Αναλόγως της απαντήσεως, του παραδίδει για συμπλήρωση την αντίστοιχη αίτηση/δήλωση (Παράρτημα Β’). Αμέσως μετά, στο ίδιο τραπεζάκι, ο ψηφοφόρος καταβάλλει εισφορά τριών(3) ευρώ κατ’ ελάχιστο και ο εθελοντής που ασκεί χρέη ταμία αποκόπτει από το στέλεχος και του παραδίδει αντίστοιχη απόδειξη.
Στην δεύτερη στάση, ο ψηφοφόρος προσέρχεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδει στον Πρόεδρό της είτε την συμπληρωμένη αίτηση/δήλωση, είτε το έντυπο προεγγραφής. Ταυτόχρονα του παραδίδει ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την απόδειξη για την καταβολή της ελάχιστης εισφοράς του των τριών(3) Ευρώ. Ακολούθως, αφού ο Πρόεδρος βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία, ο χειριστής εντοπίζει τον ψηφοφόρο στην ταμπλέτα και, συγκεκριμένα, στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, από τον οποίο και τον διαγράφει ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο ψηφοφόρος δεν εντοπισθεί στον Εθνικό Εκλογικό κατάλογο, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’. Κατόπιν, ο Γραμματέας αναγράφει στην αίτηση/δήλωση τον αριθμό διαπίστευσης του ψηφοφόρου και την τοποθετεί σε διαφορετικό φάκελο αν πρόκειται για (απλό) ψηφοφόρο και διαφορετικό αν πρόκειται για πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Ο Γραμματέας αναγράφει επίσης τα στοιχεία του ψηφοφόρου (επώνυμο, όνομα και ΑΔΤ) στην κατάσταση ψηφισάντων, την οποία και ο ψηφοφόρος υπογράφει παραπλεύρως του ονόματός του. Τότε μόνον παραδίδεται στον ψηφοφόρο το ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο (Παράρτημα Δ’), και α φάκελος.
Στην τρίτη στάση, ο ψηφοφόρος μεταβαίνει πίσω από το παραβάν και σημειώνει στο ψηφοδέλτιο έναν το πολύ σταυρό προτίμησης. Εν συνεχεία, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο και, αφού τον κλείσει, κατευθύνεται προς τον Πρόεδρο, ο οποίος τον σφραγίζει και τον μονογράφει. Τότε μόνον, ο ψηφοφόρος ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη κατά τρόπο εμφανή, ενώπιον του Προέδρου. Του επιστρέφεται η ταυτότητα ή το διαβατήριό του και η διαδικασία ολοκληρώνεται (τέταρτη στάση).

2.Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι και οι εθελοντές μπορούν να ψηφίσουν στο Εκλογικό Τμήμα όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Άρθρο 8

Διαλογή ψηφοδελτίων

1. Κατά τη λήξη της ψηφοφορίας (οποτεδήποτε γίνει αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 2), ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ζητεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα όλοι, εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τον χειριστή και τους εκπροσώπους των υποψηφίων.

2. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος χαράσσει μια οριζόντια γραμμή στον κατάλογο ψηφισάντων, αμέσως κάτω από το ονοματεπώνυμο του τελευταίου ψηφοφόρου και σημειώνει κάτω από αυτήν, ολογράφως και αριθμητικώς, τον συνολικό αριθμό όσων ψήφισαν. Αμέσως κατόπιν, ο Πρόεδρος υπογράφει και θέτει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αποσφραγίζει την κάλπη, βγάζει από μέσα όλους τους φακέλους και τους αριθμεί κατά δεκάδες (1-10, 11-20, 21-30 κ.λπ.). Αν ο αριθμός των ψηφισάντων, όπως έχει αναγραφεί στην κατάσταση ψηφισάντων και αποτυπωθεί ηλεκτρονικά στην ταμπλέτα. συμπίπτει με τον αριθμό των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων προχωρεί αμέσως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται παρακάτω, στις παραγράφους 7 και επόμενες του παρόντος άρθρου.

4. Αν υπάρχει απόκλιση που υπερβαίνει το 2% η καταμέτρηση των φακέλων επαναλαμβάνεται και καταστρέφονται -χωρίς να ανοιχθούν- όσοι φάκελοι δεν φέρουν την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και την μονογραφή του Προέδρου. Αν μετά από αυτό η απόκλιση επιβεβαιωθεί, η διαλογή σταματά και ενημερώνεται αμέσως η ΚΕΕ, η οποία αποφασίζει για το πρακτέο, ενημερώνοντας πάραυτα την οικεία ΝΟΕ και τον Υπεύθυνο Περιφέρειας του Δικτύου Εμπιστοσύνης. Η ΚΕΕ μπορεί να ακυρώσει την ψηφοφορία στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα.

5. Αν μετά την δεύτερη καταμέτρηση διαπιστωθεί ότι η απόκλιση είναι μικρότερη του 2%, τότε,
(α) αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των ψηφισάντων, ο Πρόεδρος τους ξαναρρίχνει στην κάλπη και, αφού τους ανακατέψει, αφαιρεί τυχαία τους πλεονάζοντες˙
(β) αν οι φάκελοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των ψηφισάντων, τότε ο Πρόεδρος προσθέτει στην κάλπη ίσο αριθμό μη σταυρωμένων ψηφοδελτίων με τη διαφορά μεταξύ του αριθμού όσων ψήφισαν και των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη.

6. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, o Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αποσφραγίζει έναν-έναν τους φακέλους, εξάγει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, το αριθμεί κατά τη σειρά της αποσφράγισής του, το μονογράφει δίπλα στον σταυρό προτίμησης και άνω δεξιά, και το επιδεικνύει στους παρισταμένους, αναφέροντας υπέρ ποίου υποψηφίου έχει τεθεί ο σταυρός προτίμησης. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών, τοποθετούνται όλα μαζί, κατά την σειρά της αρίθμησής τους. Το ίδιο και τα άκυρα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σταυρό προτίμησης, καθώς και εκείνα στα οποία έχουν σημειωθεί περισσότεροι του ενός σταυροί προτίμησης, θεωρούνται «λευκά».

7. Στο Πρακτικό Ψηφοφορίας αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων, ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, ο συνολικός αριθμός των «λευκών» και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που έχουν τεθεί υπέρ κάθε υποψηφίου.

8. Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που είναι αλλοιωμένα, σκισμένα, κακοτυπωμένα και/ή έγχρωμα, ή στα οποία έχουν τραβηχτεί γραμμές ή έχουν σημειωθεί σύμβολα, λέξεις και φράσεις που, σύμφωνα με τα ισχύοντα και στις εθνικές εκλογές, θεωρείται ότι παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. Για την ακυρότητα αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή και γίνεται σχετική μνεία –με αναφορά στον αριθμό του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου- στο Πρακτικό Ψηφοφορίας.

9. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, συμπληρώνεται το Πρωτόκολλο Ταμείου (Παράρτημα Ε’), όπου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον αριθμό των κομμένων αποδείξεων και τον αριθμό των ψηφισάντων, αναγράφεται το σύνολο του εισπραχθέντος ποσού, το οποίο παραδίδεται στον ΥΕΚ. Το Πρωτόκολλο υπογράφεται από το εκτελούντα χρέη ταμία και τον ΥΕΚ.

10. Για όλα τα ανωτέρω γίνεται λεπτομερής αναφορά στο Πρακτικό Ψηφοφορίας. Γίνεται επίσης σε αυτό ειδική μνεία του ποσού το οποίο συγκέντρωσε και παράδωσε στον ΥΕΚ ο εκτελών χρέη ταμία.

Άρθρο 9

Έκδοση-μετάδοση αποτελεσμάτων

1. Μετά το πέρας της διαλογής, ο Πρόεδρος συμπληρώνει το Πρακτικό Ψηφοφορίας, θέτει στο τέλος την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και το υπογράφει. Το Πρακτικό υπογράφουν και τα λοιπά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των υποψηφίων.

2. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος συμπληρώνει το ειδικό έντυπο αποστολής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας (Παράρτημα Ε’), με το οποίο το Εκλογικό Τμήμα έχει εφοδιαστεί, θέτει σε αυτό την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και, αφού το υπογράψουν και τα λοιπά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το αποστέλλει πάραυτα στην ΚΕΕ και την ανάδοχο Εταιρία, φωτογραφίζοντάς το με την ταμπλέτα και αποστέλλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα του έχει δοθεί,

Άρθρο 10

Φύλαξη-αποστολή εκλογικού υλικού

1. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Εκλογικού Τμήματος συγκεντρώνει το εκλογικό υλικό (Πρακτικό Ψηφοφορίας, Κατάσταση ψηφισάντων, χρησιμοποιημένοι φάκελοι, χρησιμοποιημένα ψηφοδέλτια, έντυπο αποστολής εκλογικών αποτελεσμάτων), το τοποθετεί στον ειδικό σάκο που του έχει παραδοθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, τον οποίο σφραγίζει, και το παραδίδει το ίδιο βράδυ στον ΥΕΚ. Το αργότερο έως την 11η πρωϊνή της επομένης, δηλαδή στις 13 και 20 Νοεμβρίου, ο ΥΕΚ παραδίδει τον/τους σάκους στον Υπεύθυνο της οικείας ΝΟΕ.

2. Ο Υπεύθυνος της ΝΟΕ αποστέλλει έως την 20.00 ώρα της ίδια ημέρας ταχυδρομικά, με τρόπο που θα του υποδειχθεί από την ΚΕΕ τους σφραγισμένους σάκους στην ΚΕΕ και, συγκεκριμένα, στη διεύθυνση………………

3. Σε ό,τι αφορά τα Εκλογικά Τμήματα του εξωτερικού, η αποστολή του εκλογικού υλικού γίνεται το συντομότερο δυνατό με ειδικό ταχυδρομείο (courier) στην αυτή ως άνω διεύθυνση.

4. Τα αποτελέσματα από όλα τα Εκλογικά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως προκύπτουν από τα έντυπα αποστολής εκλογικών αποτελεσμάτων και τα Πρακτικά ψηφοφορίας, αθροίζονται συνολικά από την ΚΕΕ, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να εξαγάγει και ανακοινώσει το συνολικό αποτέλεσμα των εκλογών και να ανακηρύξει τον νικητή.

Άρθρο 11

Ενστάσεις

1. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για παραβάσεις που σημειώνονται στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα είναι γραπτές και εκδικάζονται από την οικεία Εφορευτική Επιτροπή, είτε αμέσως, είτε μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Η υποβολή τους δεν διακόπτει την ψηφοφορία.

2. Οι λοιπές ενστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αιτημάτων για επανακαταμέτρηση, υποβάλλονται επίσης γραπτώς το αργότερο έως την 11η πρωινή της Δευτέρας 13.11 και της Δευτέρας 20.11. στην ΚΕΕ και εκδικάζονται από αυτήν το ταχύτερο δυνατό.

3. Για την ταχύτερη δυνατή εκδίκαση των ενστάσεων, η ΚΕΕ λαμβάνει κατά την κρίση της κάθε πρόσφορο μέτρο, ιδίως για την περιέλευση σε αυτήν εγγράφων από δυσπρόσιτα Εκλογικά Κέντρα και/ή από Εκλογικά Κέντρα του Εξωτερικού.

4.Οι λόγοι της ένστασης πρέπει να είναι ειδικοί και ορισμένοι. Εφ’ όσον όμως αναφέρονται σε λάθος στην καταμέτρηση των ψήφων, πρέπει να προσδιορίζουν ειδικώς και τους λόγους για τους οποίους το λάθος δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το αν και χωρίς αυτό, το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν το ίδιο.