Τα οριστικά αποτελέσματα της 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα οριστικά αποτελέσματα της πολυαναμενόμενης προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 εκδόθηκαν σήμερα το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας,  θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως.

3Κ_2018_ΥΕ_ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ (xls)
3Κ_2018_ΥΕ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (xls)

3Κ_2018_ΔΕ_ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ (xls)

3Κ_2018_ΔΕ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (xls)