Τεχνική βοήθεια και υποστήριξη για το θαλάσσιο μέτωπο της Καλαμάτας μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον συμμετοχικό σχεδιασμό σε 3 τρεις πόλεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα για την υποστήριξη των Δήμων στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις -Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Ως αντικείμενο του έργου περιγράφεται και προσδιορίζεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το συμμετοχικό σχεδιασμό και την υποστήριξη της διαμόρφωσης του οράματος τη πόλης σε σχέση με την περιοχή αναφοράς. Ειδικά για την πόλη της Καλαμάτας οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση της περιοχής του θαλάσσιου μετώπου, όπως είχε συμφωνηθεί από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν.

Πέρα από τα παραπάνω η Ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα να δρομολογήσει την δράση “Επιστήμης των Πολιτών” για την καταγραφή και αποτύπωση της αστικής θερμικής νησίδας και την πρόταση μέτρων διαχείρισης στην πόλη της Καλαμάτας.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το Δήμο και η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα αρχίζει να αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα, περνώντας από τη θεωρία στην πράξη.