Τηλεδιάσκεψη Μαργαρίτη Σχοινά με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Έλληνας Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα. Η τηλεδιάσκεψη αυτή έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και διάθεση για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα ο κ. Αντιπρόεδρος της Ε.Έ. ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΈΟΔΥ σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Ασυλο και την Μετανάστευση και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την υγεία και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε εκτενώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και στο γεγονός ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρχει επάρκεια εμβολίων στην Ευρώπη καθώς και για το σχέδιο της ΕΈ “HERA incubator” το οποίο θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ετοιμότητα βιοάμυνας κατά των μεταλλάξεων του COVID-19.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ΈΟΔΥ κ. Αρκουμανέας ενημέρωσε τον κ. Αντιπρόεδρο για τις δράσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΈΟΔΥ τόσο στο μεταναστευτικό όσο και στην αντιμετώπιση της πανδημίας και παράλληλα πρότεινε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας για από κοινού δράση με τους αντίστοιχους οργανισμούς των κρατών μελών της ΕΈ με στόχο την προάσπιση της υγείας των προσφύγων. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η συλλογική αντιμετώπιση των διασυνοριακών υγειονομικών κρίσεων, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας και η διαχείριση μελλοντικών υγειονομικών απειλών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και του Νέου Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο ΈΟΔΥ από το έτος 2019 υλοποιεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την Προσφυγική Κρίση-PHILOS», σε 28 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών σε 6 Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ) καθώς και σε 68 δημόσιες δομές υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Έ.