Την Παρασκευή 27/10 εκδήλωση για τον ήρωα του 1940 αεροπόρου ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ στην Τ.Κ ΜΙΛΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ