Το αλιευτικό καταφύγιο Μαράθου στο Δ.Σ. Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εορταστική θα είναι η τελευταία συνεδρίαση με σημαντικά όμως θέματα στην Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου μεταξύ άλλων το οικείο Δ.Σ. Τριφυλίας θα αποφασίσει για την :
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου –του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας-του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας  για  το έργο  «Ανάπτυξη  Αλιευτικού  Καταφυγίου Μαραθόπολης»,
την Έγκριση Π/σμού 2018 και ΟΠΔ 2018 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας( Έγκρ. της αριθ.36/2017 ΑΔΣ) καθώς και την Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας( Έγκρ. της αριθ.37/2017 ΑΔΣ)
Στα υπόλοιπα θέματα υπάρχουν ζητήματα όπως η Έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας»., η Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου τέως Δημοτικού Σχολείου Βάλτας», ο Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) του Δήμου  στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης»  του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης για την  Πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας  στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης  την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» καθώς και η Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ.71/2015».