Το εξοδολόγιο της αποζημίωσης διαιτησίας για τους φιλικούς αγώνες της ΕΠΣΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι τα σωματεία που επιθυμούν να ορίζονται διαιτητές στους φιλικούς αγώνες , θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως με αποστολή  FAX στο  2721028677 την ΕΔ/ΕΠΣΜ  και  όχι  τηλεφωνικά  , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ πριν από την τέλεση του φιλικού τους αγώνα, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία ( ομάδες, ημέρα , ώρα, γήπεδο ).

Η διεξαγωγή του φιλικού θα πραγματοποιείται με την ορισθείσα  από την Επιτροπή τριάδα των διαιτητών.

Το εξοδολόγιο της αποζημίωσης διαιτησίας διαμορφώνεται ως εξής :

Με ομάδες Γ΄ Εθνικής  κατηγορίας  100 ευρώ.

Με ομάδες Α΄ & Α1 κατηγορίας  70 ευρώ, με ομάδες Β΄ κατηγορίας 50 ευρώ και ομάδες Γ΄ κατηγορίας 40 ευρώ. Μεταξύ ομάδων διαφορετικής κατηγορίας θα ισχύει το ποσό που αναφέρεται στην ανώτερη κατηγορία (στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται τα τυχόν έξοδα μετακίνησης).

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας δεν μπορεί κανένας διαιτητής της Ένωσής μας να διαιτητεύσει φιλικό αγώνα χωρίς να ορισθεί από την Επιτροπή Διαιτησίας.

Σε διαφορετική περίπτωση που ο διαιτητής θα διευθύνει αγώνα χωρίς την έγκριση της Επιτροπής , θα τιμωρείται βάση του Κανονισμού διαιτησίας.

Αναλυτικά η αποζημίωση ανά κατηγορία έχει ως παρακάτω :

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      => ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  50   ΒΟΗΘΟΙ  50    (25 Χ 2)

Α & Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ            => ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  30   ΒΟΗΘΟΙ  40    (20 Χ 2)

Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             => ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  20   ΒΟΗΘΟΙ  30    (15 Χ 2)

Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             => ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  20   ΒΟΗΘΟΙ  20    (10 Χ 2)

 

ΕΚ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ