Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας έχει ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η δουλειά και η αγάπη κατά τον Σίγκμουντ Φρόιντ είναι οι θεμέλιοι λίθοι της ευτυχίας. Η εργασία στη ζωή μας – σε πλήρης απασχόληση – καταλαμβάνει το 1/3 του 24ωρου μας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αυτοπραγμάτωσης, ενώ συγκροτεί μέρος των χαρακτηριστικών της ταυτότητας και εν γένει της προσωπικότητας του ατόμου. Οι βαθιές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, που συντελούνται αδιάκοπα σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, έχουν αντίκτυπο τόσο σε προσωπικό, όσο και εργασιακό επίπεδο. Η ανεργία ως φαινόμενο επηρεάζει και μας απασχολεί τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και σε διαπροσωπικό, διαμορφώνοντας όχι μόνο τις σχέσεις μας με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Θέτοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και υπογραμμίζοντας τη σημασία της εργασίας στη ζωή μας, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δ. Καλαμάτας έχει ενισχύσει τις υπηρεσίες που παρέχει (κοινωνική, ψυχολογική, νομική στήριξη και συμβουλευτική) KAI με εκείνη της εργασιακής συμβουλευτικής, προς την κατεύθυνση τόσο της ανεύρεσης εργασίας, όσο και της γενικότερης υποστήριξης των γυναικών σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η κοινή δράση για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών «Ανεξάρτητη Δυνατή Ελευθερία», μέσα από μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και της Δημόσιας Υπηρεσίας απασχόλησης / ΔΥΠΑ (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης https://ypergasias.gov.gr)

Συγκεκριμένα, μέσα από την εργασιακή συμβουλευτική, πραγματοποιείται ενθάρρυνση και ενδυνάμωση, ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της αυτό-εικόνας του ατόμου, ανάπτυξη πρωτοβουλιών και διαθέσιμων προσωπικών πόρων, εκμάθηση ή/και βελτίωση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ανίχνευση δεξιοτήτων, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Κέντρο συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Θυμάτων Βίας Καλαμάτας,

Τηλ. Επικοινωνίας 27210-99212/225, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00)

 

(*) Η πράξη με τίτλο: « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2021-2027» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.