«Το Νησί και τα χωριά του Δήμου Μεσσήνης στην Επανάσταση του 1821»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έκδοση του ιστορικού έργου με τίτλο «Το Νησί και τα χωριά του Δήμου Μεσσήνης στην Επανάσταση του 1821», θα προβεί ο Δήμος Μεσσήνης. Ένα έργο που δώρισε στον Δήμο ο Τάσος Αποστολόπουλος, εκπαιδευτικός και διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου. Περιέχει πλούσιο υλικό, που αποτυπώνει τα ιστορικά γεγονότα του Νησιού και των χωριών του σημερινού δήμου, τις τοπικές μάχες και συμπλοκές, την προσφορά των αγωνιστών και την οικονομική εισφορά του κάθε τόπου στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.

Το έργο έχει βασιστεί σε έρευνα από τα Αρχεία της Βουλής των Ελλήνων, των Γενικών Αρχείων των Κράτους, των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τις αφηγήσεις των περιηγητών, τα απομνημονεύματα αγωνιστών καθώς και από καταγραφές και έρευνες τοπικών ιστοριοδιφών.

Η έκδοση του ιστορικού αυτού τόμου, θα αποτελέσει για τον Δήμο Μεσσήνης μία εμπεριστατωμένη καταγραφή της τοπικής μας ιστορίας και των λιγότερο γνωστών και ανώνυμων αγωνιστών του 1821, πολύτιμο στοιχείο αποτύπωσης της συμβολής των συντοπιτών μας στην εξέλιξη της Επανάστασης.

Χθες Τρίτη 17 Αυγούστου, έγινε στο γραφείο του Δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου η επίσημη παράδοση του υλικού από τον κ. Αποστολόπουλο, παρουσία και της αντιδημάρχου Ελένης Τσέλιου.

Υπενθυμίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεσσήνης με την υπ’ αριθμόν 232/2021 (28-6-21) ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε την «Αποδοχή πνευματικών δικαιωμάτων του δίτομου έργου του κ. Τάσου Αποστολόπουλου με τίτλο «ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821», (αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση)», που σημαίνει πως μετά την ευγενική εκχώρηση των δικαιωμάτων από τον συγγραφέα, ο Δήμος αναλαμβάνει την έκδοση του βιβλίου και τη διάθεση του υλικού με όποια μορφή, έντυπη ή και ηλεκτρονική κρίνει προσφορότερη κατά περίπτωση, για την προβολή και γνώση της τοπικής μας ιστορίας.