Το ΣτΕ ακύρωσε την δημιουργία Χ.Δ.Β.Α. στα ορυχεία ΔΕΗ Μεγαλόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την κοινή υπουργική απόφαση 200969/2011 η οποία αφορούσε την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: “Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας της ΔΕΗ Α.Ε.”»

Με την υπ’ αριθμ. 2234/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 200969/2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού («Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: “Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας της ΔΕΗ Α.Ε.”»).

 

 Αλεβίζος Παναγιώτης από το Καφενείο Μεγαλόπολης