Το φαράγγι της Νέδουσας και τα πλατάνια του Ταΰγετου εκπέμπουν S.O.S!!!!!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το φαράγγι της Νέδουσας και τα πλατάνια του Ταΰγετου εκπέμπουν S.O.S.
Ο μύκητας που τα έχει επηρεάσει έχει καταστρέψει εκατοντάδες δέντρα μικρά και μεγάλα !!!
Το συνηθέστερο σύμπτωμα στην αρχή είναι η αραίωση των φύλλων ή η μικροφυλλία σε ένα ή περισσότερα κλαδιά. Μπορεί να δείτε να μαραίνονται πολλά φύλλα, να κιτρινίζουν και στο τέλος να πέφτουν, ενώ ολόκληρα δέντρα αρχίζουν και ξεραίνονται.