Τροποποίηση δρομολογίων Καλαμάτα – Αθήνα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας μας ενημερώνει για την τροποποίηση δρομολογίων από Καλαμάτα προς Αθήνα και αντιστρόφως, τα οποία θα ισχύουν από 15/06/2017

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ   ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΩΡΑ
04,45…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ (ΤΑΧΥ)
06,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
08,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ (ΕΞΠΡΕΣ)
09.30….ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
10,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
12,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΕΞΠΡΕΣ)
13,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΤΑΧΥ-ΜΟΝΟ  ΙΣΘΜΟ)
15,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
16,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΕΞΠΡΕΣ)
18,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
19.30….ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΕΞΠΡΕΣ)
22.00….ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΕΚΤΟΣ    04.45 KAI 18.00ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   ΕΚΤΟΣ   04.45 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΩΡΑ
06.30…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
08.00…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
09.15…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
10.30…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
11.45…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
13.00…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
14.30  …ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ.(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
15.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
16.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
18.00….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
19.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
21.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ     ΕΚΤΟΣ 18.00

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ     ΕΚΤΟΣ   06.30 ΚΑΙ ΑΝΤΙ *08,00 ΕΞΠΡΕΣ* ΥΠΑΡΧΕΙ *07.30 ΚΑΝΟΝΙΚΟ*