Τροποποιήσεις του Γ.Π.Σ. Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

To Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 5η/2018 συνεδρίασή του, την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 και ώρα 20.00 και εγκρίθηκαν σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Καλαμάτας, ως εξής:

• Στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στη θέση ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Παναγιώταρου, με την αλλαγή χρήσης από «αστικό πράσινο – ελεύθεροι χώροι» σε «γενική κατοικία» και με σκοπό να υπάρξει τουριστική αξιοποίηση των κτηρίων του κληροδοτήματος από το Δήμο Καλαμάτας, και

• Στη Δυτική Παραλία και σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1243/2016 απόφαση του ΣτΕ, με κατάργηση της χρήσης «Νέου Λιμένα» και μετατροπή της σε χρήση «Τουρισμού – Ανάπτυξης», καθώς και με κατάργηση της πρόβλεψης για σιδηροδρομική γραμμή.