Υπεγράφη η σύμβαση για την παροχή «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2023)»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, από τον Δήμαρχο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμβαση για την υλοποίηση της παροχής «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2023)».

Αντικείμενο της σύμβασης, που είναι διετούς διάρκειας, είναι η συντήρηση του πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 133.198,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καλύπτεται από Δημοτικούς Πόρους.

Σύμφωνα με τη γεωτεχνική έκθεση, ως εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου νοούνται όλες οι εργασίες οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών, δένδρων και του χλοοτάπητα, που υπάρχουν στους χώρους αυτούς. Οι υπηρεσίες συντήρησης αφορούν σε εξειδικευμένες και πολύπλοκες εργασίες κυρίως γιατί διαχειρίζονται ζωντανό υλικό με εναλλασσόμενες ανάγκες που εμφανίζουν εποχική περιοδικότητα. Πρέπει να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρόνο και με τακτικές επαναλήψεις, γιατί οι φυτικοί οργανισμοί αν δεν τύχουν της απαραίτητης φροντίδας και προσοχής υποβαθμίζονται και πολύ γρήγορα καταστρέφονται.