Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Μυρτοποταμιάς – 3η Ε.Ο. Δήμου Μεσσήνης»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, μεταξύ του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και του αναδόχου Ιωάννη Αργυράκη, η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Μυρτοποταμιάς – 3η Ε.Ο. Δήμου Μεσσήνης», προϋπολογισμού μελέτης 592.000 ευρώ.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας».

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου σε μήκος 2,9 χλμ., κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου, τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και ιρλανδικές διαβάσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι μιας ευρύτερης περιοχής.

«Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα έχουμε βελτίωση της προσβασιμότητας των αγροτών μας προς τις καλλιέργειές τους, ενώ θα επιτευχθεί και η διασύνδεση της 3ης Ε.Ο. με ένα σύνολο οικισμών στο νότιο τμήμα του Δήμου και την παραλιακή ζώνη», σημείωσε ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.