Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας μετακομίζουν στην πρώην Καρδιολογική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τις 15 Νοεμβρίου 2017 θα αρχίσει η μετακόμιση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στο κτήριο της πρώην Καρδιολογικής, το οποίο ανήκει στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου. Στο κτήριο αυτό πραγματοποιούνται εργασίες, σε εκτέλεση σχετικής συμβάσεως, με σκοπό τη συμμόρφωση στη νέα Πυροσβεστική Διάταξη περί πυρασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση, θα έχουν μετακομίσει μέσα στο Νοέμβριο η Διεύθυνση Πρόνοιας, το Κέντρο Κοινότητας, το Δημοτικό – Κοινωνικό Φαρμακείο, το Δημοτικό Ιατρείο, ενώ θα διατεθούν ορισμένα γραφεία για Υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν στο νέο Δημαρχείο, καθώς και χώρος για Γραφείο Μειοψηφιών του Δημοτικού Συμβουλίου.