Υποβολή αιτήσεων για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο, σύμφωνα με το άρθρο 5  του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικού Κοινωνικού Εστιατορίου και Δεκατιανού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως  η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικιακή ομάδα, τα  προβλήματα υγείας – αναπηρίες και η κοινωνική έρευνα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 50
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΕΩΣ 4.917 €
ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΕΩΣ 5.163 €
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 7.745 €
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 10.326 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 90.000,00 € 0-50
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 2 ΜΕΛΗ 105.000,00 €
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 3 ΜΕΛΗ 120.000,00 €
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ 135.000,00 €
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 5 ΜΕΛΗ 150.000,00 €
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(Ι.Χ.), ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Μ.Χ.). ΕΩΣ 6.000,00 € 0-50
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 40
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 50
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – ΑΜΕΑ
ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 50
ΛΟΙΠΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0-50
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 50
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΕΩΣ 4.917 €
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΕΩΣ 5.163 5€
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 90.000,00 € 0-50
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 2 ΜΕΛΗ 105.000,00 €
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 3 ΜΕΛΗ 120.000,00 €
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 4 ΜΕΛΗ 135.000,00 €
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 5 ΜΕΛΗ 150.000,00 €
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(Ι.Χ.), ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Μ.Χ.). ΕΩΣ 6.000,00 € 0-50
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΑΣΤΕΓΙΑ 40
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 50
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – ΑΜΕΑ
ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 50
ΛΟΙΠΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0-50

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ (σε περίπτωση αλλοδαπού), για όλα τα ενήλικα άτομα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Φορολογικά Στοιχεία:
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
 • Φορολογική Δήλωση (Ε1).
 • Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013. Εάν δεν υπάρχει ακίνητο Ε9 μηδενικό.
 • Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο). Σε περίπτωση παραχωρημένης οικίας, το Ε2 του παραχωρούντα.
 • Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα σίτισης και στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και ότι δεν είναι δικαιούχος προγράμματος ΤΕΒΑ ή άλλης δομής δημόσιας ή δημοτικής ή ιδιωτικού φορέα (συλλόγου ή σωματείου) που διανέμει τρόφιμα.
 • Κατά περίπτωση:
 • Πιστοποίηση Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ ή ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγείας, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 • Δικαιολογητικά για την απόδειξη της Μονογονεϊκής οικογένειας: ένας μόνο γονέας (άγαμος, σε χηρεία, διαζευγμένος ή σε διάσταση ή λόγο κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ΄ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων ανήλικων παιδιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Κτίριο Β, Διεύθυνση Πρόνοιας, ισόγειο, γραφ. εξυπηρέτησης δημοτών και έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου μας (www.kalamata.gr). Επισημαίνουμε ότι όσοι δημότες  έχουν ήδη εγκριθεί, θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται  έως 31 Οκτωβρίου στο πρωτόκολλο του  Δήμου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.