Υπογράφηκε η σύμβαση για το αλιευτικό της Μαραθούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το εργολαβικό συμφωνητικό για το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης, έργο προϋπολογισμού 5.388.580,64 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο της Κυπαρισσίας. Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

Ο περιφερειάρχης, στη συνέχεια, προέβη σε ενημέρωση για την πορεία του συνόλου των έργων στην Τριφυλία.

Αναλυτικά, ο Π. Νίκας αναφέρθηκε στα εξής έργα:

 • Υπογραφή σύμβασης για το έργο ανάπτυξης του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθούπολης, µε προϋπολογισμό 5.388.580,64 ευρώ,
 • Αναμένεται βέβαιη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο της επισκευής του κρηπιδώµατος του παλαιού προσήνεµου µώλου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ.
 • Εγκρίνεται η χρηµατοδότηση για το έργο ανάπλασης του προαύλιου χώρου στον ναό του Αγίου Σωτήρος (Μεταμορφώσεως) στους Χριστιάνους, προϋπολογισμού 625.000 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί µέσω προγραμµατικής σύμβασης µε την ΕΦΑ Μεσσηνίας.
 • Μέσω προγραμµατικής σύμβασης µε την Μητρόπολη Τριφυλίας θα εκπονηθεί η µελέτη και η επισκευή του παλαιού Επισκοπείου Κυπαρισσίας, για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών της πόλης.
 • Το έργο της στερέωσης των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, ενταγμένο στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2014 – 2020 µε προϋπολογισμό 1.565.712,71 ευρώ και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, βρίσκεται στη διαδικασία κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης.
 • Αθλητικό Κέντρο Κυπαρισσίας. Εχει υπογραφεί το χρησιδάνειο σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης χώρου. Το έργο θα υλοποιηθεί µέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τον Δήμο Τριφυλίας. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.
 • Γήπεδο Ελαίας / Καλό Νερό. Από το ΦΕΚ (456/28-08-2013) καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας δε φαίνεται να προκύπτει ζήτημα µε την Κτηματική Υπηρεσία. Εντάχθηκε αρχικά στο Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρειας (ΚΑΠ 20%) µε προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Θα υλοποιηθεί µέσω προγραµµατικής σύμβασης της Περιφέρειας µε τον Δήμο Τριφυλίας. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021
 • Μέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τον Δήμο Τριφυλίας θα υλοποιηθεί το έργο επισκευής της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ, ενταγμένο στους ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.
 • Αυξήθηκε η πίστωση κατά 550.594,51 ευρώ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται πλέον στα 2.203.776,69 ευρώ για τις απαλλοτριώσεις του έργου της βελτίωσης της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, όσον αφορά το τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και συγκεκριμένα τον οδοφωτισμό ισόπεδων κόμβων στα τμήματα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωμανός.
 • Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (υπό σύνταξη το 1ο πρακτικό ανάδειξης αναδόχου) για το έργο της βελτίωσης της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη και συγκεκριμένα για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και ειδικότερα τον οδοφωτισμό ισόπεδων κόμβων στα τμήματα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωμανός, προϋπολογισμού 29.899.900 ευρώ (ενταγμένο στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
 • Υλοποιείται το έργο συντήρησης και οδικής ασφάλειας στην 9η Εθνική Οδό της Π.Ε. Μεσσηνίας (τµήµα όρια νομού Ηλείας – Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Χώρα), προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ.
 • Υλοποιείται το έργο βελτίωσης και συντήρησης 19ης Ε.Ο. (τμήμα Κυπαρισσία – Περδικονέρι – Χριστιάνοι), προϋπολογισμού 245.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ
 • Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της ασφάλειας στην 8η επαρχιακό οδό (τµήµα Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία) και στην 15η επαρχιακή οδό (τµήµα Φιλιατρά – Μαραθούπολη), προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ.
 • Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (4 Δεκεμβρίου είναι η αποσφράγιση των προσφορών) για το έργο συντήρησης και σήμανσης Εθνικών Οδών (Τµήµα Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό – Κυπαρισσία) προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ.
 • Σε διαδικασίες δηµοπράτησης είναι το έργο της βελτίωσης του καταστρώματος του αγροτικού δικτύου στους Δήμους Τριφυλίας                    και Πύλου – Νέστορος, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ.
 • Σε διαδικασίες δηµοπράτησης είναι το έργο βελτίωσης και συντήρησης της 29ης Εθνικής Οδού (τμήμα εθνική οδός – Σιδηρόκαστρο – Πλατάνια – όρια νομού Ηλείας), προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ.
 • Εκπονείται η µελέτη για το έργο της επισκευής των γεωτρήσεων Φιλιατρών, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΔΕ .
 • Υλοποιείται το έργο αναδιαρρύθµισης και αναβάθµισης του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων, µε προϋπολογισμό 380.000 ευρώ από το ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 • Υποβλήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το τεχνικό δελτίο για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης της 38ης επαρχιακής οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο έως την 9η Εθνική Οδό – όρια νομού Ηλείας, Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη (β΄ φάση), από το ΠΔΕ με προϋπολογισμό 4.500.000 ευρώ
 • Η παράκαμψη της Γιάλοβας ολοκληρώθηκε µελετητικά και εντάσσεται στο ΠΕΠ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020 µε προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ.
 • Θα υλοποιηθεί το έργο συντήρησης του οδικού τμήματος Γαργαλιάνοι – Χώρα – Ρωμανού – Γιάλοβα, µε προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ, από το ΠΔΕ.
 • Θα υλοποιηθεί το έργο αποπεράτωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου της Μονής Αγίου Νικήτα στο Σελλά, µε προϋπολογισμό 245.000 ευρώ, απὀ το ΠΔΕ.