Υποτροφία στη μνήμη Παναγιώτη Φωτέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Στις 03-07-2023, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, κ. Ανδρέα Τσουκαλά, η Επιτροπή Κρίσης Υποτροφιών στη μνήμη «Παναγιώτη Φωτέα», με χορηγό το «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου». Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης ήταν η επιλογή του δικαιούχου φοιτητή/τριας νομικών ή πολιτικών σπουδών, με έτος εισαγωγής το 2022, για τη χορήγηση της υποτροφίας καθώς και η απόφαση για τη συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας στους δικαιούχους προηγούμενων ετών.
  Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής κ. Πολίτης Δημήτριος (Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ως εκπρόσωπος του Δήμου), κα Μηλίτση-Νίκα Αναστασία (Φιλόλογος, ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου) και ο κ. Φωτέας Σωτήριος (Νομικός, ως εκπρόσωπος της οικογένειας Φωτέα).
  Η Επιτροπή, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων, προέκρινε ως δικαιούχους της υποτροφίας για το έτος εισαγωγής 2022, βάσει της ισχύουσας προκήρυξης, α) την Καρανίκα Μαρίνα του Αθανασίου, απόφοιτη του 4ου Ημερησίου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, επιτυχούσα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και β) τον Μελά Νικόλα του Νεκταρίου, απόφοιτο του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας, επιτυχών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Επίσης, αποφάσισε για τη συνέχιση των ήδη χορηγούμενων υποτροφιών επιτυχόντων παρελθόντων ετών.