Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων ετοιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προγραμματίζει για το επόμενο έτος τη διοργάνωση του «1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» και με χρονική περίοδο διεξαγωγής το πρώτο Σάββατο του μηνός Ιουλίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., η Καλαμάτα έχει να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις σε διαγωνισμούς ρομποτικής, συμμετοχές σε διαγωνισμούς πειραματικών διατάξεων και στην οργάνωση δράσεων σχετικών με τις νέες τεχνολογίες, ενώ έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία αποστολές και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία πειράματα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας (με αποστολή της BLUE ORIGIN του μεγαλοεπιχειρηματία Jeff Bezos, στα 100 χλμ από την επιφάνεια της Γης) από ομάδες που αποτελούνταν από καθηγητές και μαθητές σχολείων της πόλης αλλά και από την Αθήνα.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες φορέων και ιδιωτών προβλήθηκε, μεταξύ των άλλων η πόλη μας. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως οι μαθητές του Δήμου Καλαμάτας έχουν την όρεξη, τη δυνατότητα και μέσω της ορθής καθοδήγησης από καθηγητές των σχολείων, οι οποίοι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους (μέχρι και σε επίπεδο διαιτησίας σε Ολυμπιάδες Ρομποτικής) μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα στον τομέα της ρομποτικής και των ευφυών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών. Έχουν τη δίψα για γνώση και έρευνα αλλά και να ανακαλύψουν σε πειραματικό επίπεδο νέες εφαρμογές της ρομποτικής.

Στην ανοδική αυτή πορεία των μαθητών της πόλης μας στον τομέα γενικότερα των νέων τεχνολογιών, ήρθε να σταθεί εμπόδιο η εφαρμογή του αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου λόγω της πανδημίας Covid-19. Στην χρονική περίοδο της πανδημίας υπήρξε παύση των δραστηριοτήτων αυτού του τύπου, αλλά και υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου, μια κατάσταση που δεν μπόρεσε να αποδώσει τα μέγιστα ως προς την διδασκαλία των μαθητών.

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να εκφραστεί η φλόγα για πειραματική έρευνα των μαθητών και των νέων, όπως άλλωστε οφείλει, βρίσκεται διαρκώς δίπλα στη μαθητική κοινότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, εξασφαλίζοντας και διαθέτοντας σημαντικούς ιδίους πόρους, όχι μόνο για τη συντήρηση, αλλά και για τη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών και της μαθησιακής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος σχεδιάζει τη διοργάνωση ενός ετησίου «Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων». Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διοργάνωσης θα αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας με:

  • καθηγητές των σχολείων του Δήμου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ρομποτικής, Φυσικούς, κ.λπ.
  • εκπαιδευτικά ιδρύματα και τμήματα αυτών όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ.ά.
  • εθελοντές και λοιπούς φορείς του Δήμου
  • φορείς όπου δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο των εκπαιδευτικών διαγωνισμών

Τα οφέλη που απορρέουν από μια τέτοια διοργάνωση, είναι πολλά και μάλιστα εκτός της διαφήμισης της περιοχής (μια εκδήλωση του αυτού περιεχομένου θα έχει άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του εκπαιδευτικού τουρισμού), της ανάδειξης του εθελοντισμού κ.ά., είναι και αυτά που σχετίζονται με τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Στο σχεδιασμό προβλέπεται ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμμετοχών το οποίο θα οριστεί να είναι στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου, μέχρι και την ημέρα της εκδήλωσης, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε πλήθος θεματικών επιστημονικών τηλεδιασκέψεων από καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων, ομογενείς καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ρομποτικής, των ευφυών συστημάτων και νέων τεχνολογιών.

Την ημέρα της εκδήλωσης, ενδεικτικά, αναφέρουμε πως οι συμμετέχοντες μαθητές ερχόμενοι, θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δικές τους δημιουργίες σε τομείς όπως ρομποτική, κατηγορία ΟPEN (θα αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας από τις ομάδες θεματολογίας που θα αλλάζει σε κάθε ετήσια εκδήλωση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής και των εξελίξεων), ανάπτυξη πειραμάτων φυσικής κ.λπ., να παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου, τις δημιουργίες άλλων απομακρυσμένων ομάδων από τον ελλαδικό χώρο και ενδεχομένως από το εξωτερικό, αλλά και να παρακολουθήσουν σύντομες τοποθετήσεις από εκπροσώπους πανεπιστημίων καθώς και εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των νέων τεχνολογιών και των ευφυών συστημάτων.