Φιλόδημος ΙΙ: Αίτηση χρηματοδότησης από το Δήμο Καλαμάτας για την πυρασφάλεια σχολικών μονάδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος ασφαλείας των σχολείων της Καλαμάτας έγινε, καθώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις 21-10-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ της χρηματοδότησης για την πυρασφάλεια των σχολείων του δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τον φάκελο, τη προκαταρκτική μελέτη και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Αναλυτικότερα, η έγκριση αφορούσε  στο φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας», στην προκαταρκτική μελέτη του έργου «Συντήρηση και υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας» και στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας».

Πηγή: https://www.kalamata.gr/