Φτωχό προσχέδιο για τον προυπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΑ στοιχεία για τα οικονομικά του Δήμου Τριφυλίας θα αναλυθούν μετά την πρόταση για το προσχέδιο του Προυπολογισμού που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας. Το προσχέδιο αυτή την φορά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς κατά ήταν ο Σαράντος Κουκούμης, 

Οι μειώσεις δαπανών, η συρρίκνωση κωδικών αλλά και η εξοικονόμηση πόρων από ενδεχόμενες σπατάλες αποτελούν σημαντικά συστατικά του προσχεδίου για το οποίο  το 2018 αγγίζει συνολικά τα 20.613.939,74 ευρώ δεδομένου ότι παρουσιάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αρκετά ισοσκελισμένος. Ωστόσο με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι υπάρχει μείωση στο συνολικό ποσό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 1.579.105,87 ευρώ και εφόσον πάρει τις εγκρίσεις από τις κεντρικής υπηρεσίες θα τεθεί σε ψηφοφορία

στο δημοτικό συμβούλιο μέσα στο Νοέμβριο προκειμένου να σταλεί στο υπουργείο. 

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τους επιμέρους πίνακες εκτός από την μείωση πόρων διακρίνεται η περιστολή των τακτικών εσόδων στο Δήμο που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ καθώς για το 2017 προβλέπονται έσοδα 7.832.134 ευρώ, ενώ για το 2018 στα 6.751.683 ευρώ. Μειωμένα εμφανίζονται εξάλλου τα επιμέρους ποσά των επενδύσεων καθώς το 2017 αγγίζουν τα 3,3 εκ. ευρώ ενώ για το νέο έτος η πρόβλεψη ανέρχεται στα 2,2, εκ. ευρώ με αποτέλεσμα η μέση μείωση να ξεπερνά το 27%. Μειωμένα θα είναι τέλος ποσά για μελέτες, για κοινωνικούς πόρους αλλά και για άλλες δράσεις. Προφανώς θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η τελική του μορφή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ