Φωταγώγηση του κτηρίου της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Το μήνυμα που προβλήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων: “Τίποτα για Εμάς, Χωρίς Εμάς. Ισότητα – Συμμετοχή – Αξιοπρέπεια”.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Βουλή των Ελλήνων στις 24 Νοεμβρίου συζήτησε για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που εμπλέκει όλα τα Υπουργεία, με τρόπο συμβατό με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Πρόκειται για έναν Κωδικό Χάρτη, που βασίζεται σε έξι πυλώνες και αναφέρεται σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να αλλάξει το υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιες πολιτικές και η κοινωνία αντιμετωπίζουν τους συμπολίτες μας με αναπηρία και εγκρίθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι έξι πυλώνες στους οποίους αναπτύσσεται το σχέδιο είναι:

* Το Κράτος στην υπηρεσία του Ατόμου με Αναπηρία, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κωδικοποίηση της δαιδαλώδους νομοθεσίας, σύσταση Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, αναβάθμιση μηχανισμού αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας.

* Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, που προβλέπει ειδική φορολογική πολιτική, αποϊδρυματοποίηση, ανεξάρτητη διαβίωση κ. ά.

* Προσβασιμότητα.

* Συμμετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής.

* Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.

* Συνέργεια και Ανάπτυξη.