Χρόνος διεξαγωγής εκλογής μελών προεδρείου δημοτικών συμβουλίων & επιτροπών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών θα λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, ήτοι την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.