Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τους συμβασιούχους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στη 18η/2017 συνεδρίασή του την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 και έγινε εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα της απεργίας, της κατάληψης των συνεργείων και των προβλημάτων που δημιουργούν τα συσσωρευμένα απορρίμματα στην πόλη.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων, η πλειοψηφία επέμεινε στο ψήφισμα, που εκδόθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το οποίο έχει ως εξής:
1. Θεωρείται ως απαράδεκτη η συνέχιση της πρακτικής προσλήψεων εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
2. Ζητείται από την Κυβέρνηση να καλύψει άμεσα τα κενά των οργανικών θέσεων στους Δήμους, με εργαζομένους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και διαδικασίες ΑΣΕΠ
3. Πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και προστασία για τους ήδη υπηρετούντες συμβασιούχους στους Δήμους (συμβασιούχοι του νομού 4426/2016, συμβασιούχοι μέσω κοινωφελούς εργασίας, εργαζόμενοι με καθεστώς stage), σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της δικαιοσύνης και της ισονομίας
4. Θεωρείται αναγκαίο να θέσει η Κυβέρνηση ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, λαμβάνοντας μέτρα προσέλκυσης επενδύσεων και στήριξης του ιδιωτικού τομέα.