Ψήφισμα του Δήμου Καλαμάτας για άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στον Δήμο Καλαμάτας εργάζονται εργαζόμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες παρατάθηκαν διαδοχικά με το αρθ.49 του ν.4325/2015, το αρθ.50 του ν.4351/2015, με την Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το Δεύτερο Άρθρο του ν. 4366/2016 και με το αρθ.16 του ν.4429/2016 καθώς και με την νομοθετική ρύθμιση του αρθ.25 του ν.4456/2017 όπου θεώρησε νόμιμες τις δαπάνες μισθοδοσίας τους.
Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν ήρθαν στον Δήμο μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες αλλά μέσα από τον δρόμο της μακροχρόνιας ανεργίας τους και διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου και πρωτίστως εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.
Είναι άκρως απαραίτητοι και τυχόν απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και στους Δημότες και τους επισκέπτες της πόλης ειδικά την περίοδο της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ζητά να προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ο Δήμος Καλαμάτας υπερασπίζεται την μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.

Δημήτριος Γ. Φαββατάς

Πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας

Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας
Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες

Σημ.: Ο Δήμαρχος Καλαμάτας αρνήθηκε να υιοθετήσει το παραπάνω ψήφισμα, κάτι που έκαναν οι περισσότεροι δήμοι της χώρας, οραματιζόμενος προφανώς την υποστελέχωση και το ξεπούλημα των δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες!!!