Ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οιχαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2018».

Για το έτος 2018 το συνολικό ποσό των έργων – μελετών του Δήμου Οιχαλίας ανέρχεται σε 4.759.980,11 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε 2.019.363,88 Ευρώ το οποίο αφορά συνεχιζόμενα έργα, έργα δηλαδή στα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις και εκτελούνται ή έχουν εκτελεσθεί και εκκρεμεί η ολική τους εξόφληση και σε 2.740.616,23 Ευρώ για νέα έργα, ήτοι σε έργα τα οποία θα εκτελεσθούν με απ’ ευθείας ανάθεση ή δημοπρασία στο νέο έτος. Σημειώνεται ότι στο ποσό που αφορά τα νέα έργα συμπεριλαμβάνονται και έργα που έχουν δημοπρατηθεί, αλλά επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα σύμβαση χαρακτηρίζονται ως νέα.

Ανά Δημοτική Ενότητα το Συνολικό Ποσό των Συνεχιζόμενων Έργων αναλύεται ως εξής:

1. Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά: 891.776,03 Ευρώ.
2. Δημοτική Ενότητα Δωρίου: 11.681,48 Ευρώ.
3. Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας: 440.631,46 Ευρώ.
4. Δημοτική Ενότητα Ανδανίας: 983.624,67 Ευρώ.
5. Δημοτική Ενότητα Είρας: 212.902,99 Ευρώ.
Το Συνολικό Ποσό των Νέων Έργων αναλύεται ως εξής:
6. Έργα που αφορούν όλο το Δήμο: 2.075.010,58 Ευρώ.
7. Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά: 20.880,55 Ευρώ.
8. Δημοτική Ενότητα Δωρίου: 66.472,35 Ευρώ.
9. Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας: 3.000,00 Ευρώ.
10. Δημοτική Ενότητα Ανδανίας: 31.000,00 Ευρώ.
11. Δημοτική Ενότητα Είρας: 23.000,00 Ευρώ.

Τα έργα που προβλέπονται για τη Δ.Ε. Δωρίου είναι:

  • Βελτίωση σχολικών μονάδων Δ.Ε. Δωρίου 18012,44 Ευρώ.
  • Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου 46875,64 Ευρώ.
  • Διαμόρφωση χώρου μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ. Δωρίου 1290,80 Ευρώ (ΔΩΡΕΑ Χρήστου Τάκη).

ΓΙΑΝ. ΜΠ.