1.000.000 € για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Ν.Μ.Καλαμάτας και Ν.Μ.Κυπαρισσίας) με το ποσό του 1.000.000 € για την προμήθεια νέου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ.Παύλος Πολάκης. Πηγή χρηματοδότησης αποτελεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Υγείας και τις αμέσως επόμενες ημέρες υποβάλλονται τα σχετικά τεχνικά δελτία. Το μεγάλο τμήμα του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αφορά το χώρο των Χειρουργείων της Ν.Μ.Καλαμάτας και παράλληλα η Ν.Μ.Κυπαρισσίας ενισχύεται με νέα συστήματα υπερηχοτομογραφίας.

Μέσα στον Αύγουστο δημοσιεύεται ο σχετικός διαγωνισμός και στόχος της Διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος είναι τέλη φθινοπώρου να έχει γίνει η παραλαβή του εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα τα είδη του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι τα κάτωθι:

  • Σύστημα επεξεργασίας νερού
  • Σκιαλυτική λυχνία με δορυφόρο, τύπου LED
  • Τομογράφος οπτικής συνοχής – OCT
  • Μικροσκόπιο νευροχειρουργικό
  • Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης
  • Σύστημα υπερ/γραφίας καρδ/κής χρήσης
  • Σύστημα βιντεολαπαροσκόπησης HD (πλήρες)
  • Ενδοσκοπικός πύργος ΩΡΛ, HD

Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ. Κυπαρισσίας που χρηματοδοτείται από τα χρήματα της εκποίησης του κληροδοτήματος Αριδά. Πρόκειται για την προμήθεια 7 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού και 9 ηλεκτρικών πολυθρόνων αιμοκάθαρσης. Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να γίνει η παραλαβή των νέων μηχανημάτων.

Επιπλέον στο τελευταίο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας βρίσκεται η προμήθεια του συγκροτήματος επεξεργασίας μολυσματικών αποβλήτων της Ν.Μ.Καλαμάτας. Πρόκειται για μία τολμηρή πρωτοβουλία της Διοίκησης του Νοσοκομείου από την οποία θα υπάρχει εξοικονόμηση σε ετήσια βάση του ποσού των 150.000 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Υγείας αλλά και μία σειρά νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας παρακολουθούν το θέμα με ενδιαφέρον προκειμένου, (εφόσον όλα κάνε καλά) να εισαχθεί αυτή η νέα διαδικασία διαχείρισης των μολυσματικών και σε άλλες υγειονομικές δομές έτσι ώστε να επιτευχθεί σε πανελλήνια διάσταση μία εξοικονόμηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ.