1.000 € πρόστιμα για τους παραβάτες του Κανονισμού Λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Χονδρική Αγορά Παραγωγών – Αγροτών της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ μπορούν να συμμετέχουν και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Για τους παραβάτες του Κανονισμού Λειτουργίας Χονδρικής Αγοράς Παραγωγών – Αγροτών (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/23.01.2012) προβλέπονται κυρώσεις – διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι του ποσού των Χιλίων Ευρώ (1.000 €).

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί – αγρότες για περισσότερες διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΚΑΚ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΑΣ