1.500.000 € στην Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας για την επιτήρηση του δικτύου ύδρευσης με τηλεμετρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση εκ μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88,6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.
Πρόσφατα, ο κ. Χαρίτσης ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ. Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88,6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

9η Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Όπως προκύπτει από τον οριστικό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, εκείνη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας κατετάγη στην 9η θέση επί συνόλου 71 προτάσεων που χρηματοδοτούνται, ενώ είχαν κατατεθεί άνω των 150.

Τα σχετικά στοιχεία έχουν ως εξής:
• Έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, δημόσιας δαπάνης 1.858.140,00 ευρώ και επιλέξιμης δαπάνης 1.498.500,00 ευρώ.
Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό για τη ΔΕΥΑΚ, μέσω του οποίου θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα κλοπής νερού, η οποία είναι εκτεταμένη σε κάποιες περιοχές και, κυρίως, ζητήματα που έχουν σχέση με την κατάσταση του δικτύου (διαρροές, βλάβες κ.λπ.) και την άμεση αντιμετώπισή τους. Το έργο θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, καθώς θα προκύψουν εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση χρήματος και ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών.