120.000 ευρώ για κατάρτιση και εκπαίδευση των πολιτών της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπερψηφίστηκε η προγραμματική σύμβαση στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ύψους 120.000 ευρώ με σκοπό την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και δια βίου μάθησης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της κατάρτισης και εκπαίδευσης των πολιτών της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Αντικείμενα των Θεματικών ενοτήτων:

  • Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Σπουδών.
  • Αγροτικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Σπουδών, Εργαστήρια Πολιτισμού – Παραδοσιακών Τεχνών.
  • Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας & Τοπικής ανάπτυξης.
  • Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών & Επικοινωνίας.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ανηλίκων στα εξής αντικείμενα: A) Θεατρικό εργαστήρι, Β) Μουσικές σπουδές, Γ) Αθλητισμός – Ολυμπισμός και Δ) Μαγειρική Ζαχαροπλαστική για παιδιά.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως: Άτομα με ειδικές ανάγκες -Α.Μ.Ε.Α., Άτομα τρίτης ηλικίας, Αλλοδαποί καθώς και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ένταξης, χωριά SOS, κτλ), στα αντικείμενα των Θεματικών ενοτήτων: Διαχείριση άγχους, Υφαντική – Ταπητουργία, Ζωγραφική, Κεραμική, Αγιογραφία, Χειροτεχνία, Μουσικοθεραπεία, θεραπευτική ιππασία, Άθληση & Ολυμπισμός, Συμβουλευτική, Θεατρικά Παιχνίδια.

 

Εντός ολίγων ημερών θα ανακοινωθούν τα τμήματα που θα κληθούν οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας (www.kekmessinias.gr) να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την συμμετοχή τους. Καθώς επίσης, καλούμε τους Δήμους, Κοινότητες  και συλλόγους να υποβάλλουν τα αιτήματα για κατάρτιση και εκπαίδευση στο τμήμα που επιθυμούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kekmessinias@gmail.com

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

του ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας

Απόστολος Γκούνης

Περιφερειακός σύμβουλος