13 Μαΐου οι εσωκομματικές εκλογές στη Ν.Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 13 Μαΐου 2018 θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, που υπάγονται στην Γραμματεία Οργανωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης και του Καταστατικού του Κόμματος.

Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διαδικασία εκλογής:

▪ Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων (Ν.Ο.).

▪ Μελών των Νομαρχιακών Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟ.Δ.Ε.)

▪ Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.).

▪ Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).

Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές, δικαίωμα εκλέγειν για την εκλογή του Προέδρου της Ν.Ο., των μελών της ΝΟ.Δ.Ε., του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., έχουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, τα μέλη του Κόμματος που έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018, ύψους δώδεκα ευρώ (12,00 €).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018

Τρίτη, 10/4/2018

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης κάρτας μέλους, για εξόφληση συνδρομής με αντικαταβολή, ως προϋπόθεση δικαιώματος εκλέγειν

Παρασκευή, 27/4/2018

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Παρασκευή 4/5/2018

-Λήξη προθεσμίας εξόφλησης συνδρομής μελών ηλεκτρονικά, ως προϋπόθεση δικαιώματος εκλέγειν

-Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης μετεγγραφής

Κυριακή 13/5/2018

Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρων Ν.Ο. και ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΝΟ.Δ.Ε. και ΔΗΜ.Τ.Ε. (ώρες 10.00 – 19.00)