150 προτάσεις για το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημόσια διαβούλευση του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, έλαβαν μέρος πάνω από 35 φορείς, που μαζί με τους πολίτες κατέθεσαν πάνω από 150 προτάσεις, όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, σήμερα Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Βεργόπουλος, που ως Αντιδήμαρχος ανέλαβε το χειρισμό του θέματος.

Από τη δημόσια διαβούλευση προέκυψαν τα εξής οφέλη:
• φορείς και πολίτες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για το μέλλον της πόλης, σε τρία θεματικά εργαστήρια: υποδομές, επιχειρηματικότητα και κοινωνικά ζητήματα
• αναδείχθηκε ο, ιδιαίτερα σημαντικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος των φορέων της πόλης
• δημιουργήθηκε μία μεγάλη δεξαμενή ιδεών και προτάσεων, οι οποίες, ακόμη και αν δεν επιλέγουν στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, αποτελούν σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον και για την υλοποίησή τους μέσω άλλων Προσκλήσεων του ΕΣΠΑ .
Μετά το Πάσχα, θα διαμορφωθεί από το Δήμο Καλαμάτας και το σύμβουλό του Καθηγητή Δημήτριο Οικονόμου, το τελικό σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Ακολούθως, η τελική πρόταση του Δήμου Καλαμάτας θα επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, που η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εκδώσει.