“17η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2024”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καλούμε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 για την 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:(σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

  1. Έγκριση της Σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης.

  2. Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην Τ.Κ Γαργαλιάνων θέση ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ των Βακαλοπούλου Αιμιλίας και Βακαλοπούλου Παναγιώτας.

  3. Επικαιροποίηση της αριθ.56/2021 ΑΔΣ.

  4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου πρώην καφενείου Σελλά στον Συνεταιρισμό με διακριτικό τίτλο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΕΛΛΑ».

  5. Τροποποίηση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας (Σχ ΑΔΕ 145/2024).

  6. Έγκριση: Δαπάνης και απομάκρυνσης στύλων στο έργο ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.

  7. «Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων ( Οικ. Τετράγωνο 12) ως προς την χρήση γης στον χώρο του αθλητικού σταδίου τμήματος ΑΒΓΞΝΜΑ ΕΜΒΑΔΟΎ 8.012,89 τ.μ και συγκεκριμένα για αλλαγή χρήσης από χώρο Γυμνασίου-Λυκείου σε αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις τόσο του παρόντος όσο και του προηγούμενου Κοιν. Συμβουλίου Γαργαλιάνων.