29 άτομα στο Δήμο Μεσσήνης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα στις 2 Μαΐου 2017, παρουσία του Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσώνη και του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1/2017 δημόσια πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους της χώρας 2014-2020, ανέλαβαν καθήκοντα τα τελευταία 29 από τα 61 άτομα,  τα οποία τοποθετήθηκαν στις ανάλογες υπηρεσίες.