40 εργάτες πυροπροστασίας θα προσληφθούν στο Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη 40 εργατών πυροπροστασίας, διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για 1 μήνα, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Οι διαδικασίες πρόσληψης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι εργάτες πυροπροστασίας θα εργασθούν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, συμβάλλοντας στην πρόληψη των πυρκαϊών και στην έγκαιρη κατάσβεσή τους

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας