484.700 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συγκεκριμένα στο Νομό Μεσσηνίας κατανεμήθηκε πίστωση από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους για την κάλυψη Πυροπροστασίας έτους 2018, το ποσό των 484.700,00 €, με σκοπό την ενίσχυση της πυροπροστασίας τους επερχόμενους θερινούς μήνες, όταν και αυξάνεται η επικινδυνότητα πυρκαγιάς.

Αναλυτικά για κάθε Δήμο: