5 σχολεία του Δήμου Μεσσήνης συμμετέχουν στο EDUFOOTPRINT με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης,  οι πιλοτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν σε 5 σχολεία του Δήμου Μεσσήνης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Οι πιλοτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Μεσσήνης αποτελούν τμήμα του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «EDUFOOTPRINT-Σχολεία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στις πόλεις της Μεσογείου», το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας InterregMed και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο υλοποιείται από το Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ενώ μέρος των πιλοτικών δράσεων θα πραγματοποιηθούν στο Δ. Μεσσήνης.

[ot-video][/ot-video]