621 παιδιά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας η διαδικασία αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), που προτίθεται να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο 2017. Ο αρμόδιος για το θέμα Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Βεργόπουλος γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκαν από μητέρες 441 αιτήσεις που αφορούν 621 παιδιά, εκ των οποίων 51 παιδιά ΑμεΑ. Σε αυτές τις αιτήσεις, θα προστεθούν όσες έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους γονείς.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΧΟΡΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΣΚΑΚΙ

Τα ΚΔΑΠ θα λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες, μετά τις 16.00 και σε αυτά τα παιδιά θα έχουν, ενδεικτικά, τη δυνατότητα ενασχόλησης με τον αθλητισμό, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά, τη ρομποτική, το σκάκι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν εναλλακτικές δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως δε θα είχαν πρόσβαση, καθώς επίσης και να αναδείξουν το χώρο του σχολείου ως ένα κύτταρο πολιτισμού και γνώσης. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα στους γονείς τους να αποκτήσουν λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

ΜΕΧΡΙ 15 ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να λειτουργήσει ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ, στο Ανατολικό Κέντρο, με παραχώρηση χώρων από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αθλητικών δραστηριοτήτων που θα εδρεύει στο Δημοτικό Στάδιο (έχουν υποβληθεί 10 αιτήσεις), καθώς και ΚΔΑΠ σε σχολικές μονάδες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, ανάλογα με τη ζήτηση και τις αιτήσεις που θα εγκριθούν.
Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να λειτουργήσουν ΚΔΑΠ σε χώρους των κάτωθι σχολικών μονάδων, για καθεμιά από τις οποίες παρατίθεται ο αριθμός ενδιαφερομένων παιδιών :

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1ο Δημοτικό Σχολείο 69
6ο Δημοτικό Σχολείο 46
8ο Δημοτικό Σχολείο 45
9ο Δημοτικό Σχολείο 22
10ο Δημοτικό Σχολείο 48
14ο Δημοτικό Σχολείο 18
18ο Δημοτικό Σχολείο 30
21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 50
Δημοτικό Σχολείο Άριος 14
Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος 43
Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών 40
Δημοτικό Σχολείο Θουρίας 45
Δημοτικό Σχολείο Λαιΐκων 45

Επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια υποβολής 43 αιτήσεων από γονείς Ρομά του Δημοτικού Σχολείου Ασπροχώματος, θα δημιουργηθεί σ’ αυτό ΚΔΑΠ για Ρομά. Αντίστοιχο τμήμα εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί στ’ Αρφαρά ή στον Άρι.