7 καυτά ερωτήματα για το «Αγία Ζώνη ΙΙ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας διατελέσει αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, με αρμοδιότητα και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών, θέτω επτά εύλογα ερωτήματα για την βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» που προκάλεσε την ρύπανση στον Σαρωνικό:

1. Το “Αγία Ζώνη ΙΙ” διενεργούσε λαθρεμπόριο καυσίμων ή όχι την ώρα κατά την οποία επισυνέβη η βύθισή του;
2. Η βύθιση ήταν ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια;
3. Το κέντρο ηλεκτρονικής παρακολούθησης πλωτών μέσων το οποίο είχαμε εγκαταστήσει, εγκαινιάσει και λειτουργήσει από το 2011 στο ΣΔΟΕ, λειτουργεί ή όχι και αν όχι για ποιούς λόγους;
4.Με διατάξεις που ψηφίσαμε το 2012 (κυβέρνηση Παπαδήμου) για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθορίσαμε για πρώτη φορά σαφές πλαίσιο αντιμετώπισής του και προβλέπαμε την ενεργοποίηση του με την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ). Μια από αυτές αφορούσε τον καθορισμό των προδιαγραφών, της διαδικασίας και των λεπτομερειών για την ολοκλήρωση του συστήματος GPS σε βυτιοφόρα και πλωτά μέσα. Υπογράφτηκε η ΚΥΑ αυτή από τις μετέπειτα κυβερνήσεις και αν όχι για ποιό λόγο;
5. Άλλη προβλεπόμενη ΚΥΑ αφορούσε την εφαρμογή συστήματος εισροών-εκροών σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων ξεκινώντας από τα διυλιστήρια και άλλη το σύστημα εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων που θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου οικονομικών. Οι δυο αυτές ΚΥΑ έχουν υπογραφεί και αν όχι για ποιούς λόγους;
6. Καταχωρήσεις και διασταυρώσεις στοιχείων στην ΓΓΠΣ γίνονται ή όχι; Αν όχι γιατί;
7. Για τις προηγούμενες παράνομες παραλείψεις (εάν και όσες από αυτές υπάρχουν) και τα υπόλογα πολιτικά πρόσωπα τι προβλέπεται να κάνουν οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί;

Ας αρχίσουμε λοιπόν να μετράμε μαζί τον χρόνο που θα χρειαστούν οι “αρμόδιες και αρμόδιοι” αρμοί του κατεστημένου μας για να απαντήσουν τα ερωτήματα αυτά και ας προσδιορίσουμε την στιγμή, μετά από την οποία θα αναφωνήσουμε (μαζί πάντα) … “Αιδώς αχρείοι!”.

Του Παντελή Οικονόμου*
______________________________________________________________________
* Ο Παντελής Οικονόμου είναι ιδρυτής της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ