ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 89 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 241 34

ΤΗΛ: 2721 11 2187 &  690 731 9973

  email: messinianews@gmail.com