«Μέσα Δικτύωσης και Επικοινωνίας Πελοποννήσου»

Μ.Δ.ΕΠ.ΠΕΛ. Μ. ΙΚΕ

ΤΗΛ. 690 731 9973  email: messinianews@gmail.com