Ετικέτα: Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο

Συντονισμός δράσεων και σχεδιασμός νέων παρεμβάσεων «καθημερινότητας»

Με στόχο το συντονισμό των εν εξελίξει δράσεων στην Καλαμάτα και τις Κοινότητες, καθώς και τον σχεδιασμό - προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων στους τομείς της...
>