Ετικέτα: ΒΑΑ

Επιλέξιμες περιοχές για υποβολή προτάσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού,...