Ετικέτα: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θούριας

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Πολιανής

Εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πραγματοποιούνται στην Κοινότητα Πολιανής, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών...