Ετικέτα: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Ύδρας στη συμβολή...

Από το Δήμο Καλαμάτας (Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Πολεοδομίας) για τη σύνταξη της Πράξης αναλογισμού που αφορά στη διάνοιξη τμήματος της οδού...

Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης Μ. Μαντίνειας

Αναρτήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας η Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Μικρής Μαντίνειας. Ο Δήμος (Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού) καλεί τους κυρίους ή νομείς...