Ετικέτα: ΕΠΑΙΝΟΙ

Καλαμάτα: Έπαινοι Νικολάου Πολίτη για αποφοίτους έτους 2020

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2021, έγινε η απονομή του Επαίνου Νικολάου Πολίτη στους τρεις πρώτους μαθητές Λυκείων (Γ΄ τάξης 2019-2020) καθεμιάς από τις τέσσερις...