Ετικέτα: Πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Μουτσιούλα

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Πολιανής

Εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πραγματοποιούνται στην Κοινότητα Πολιανής, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών...