Ετικέτα: ΦΟΡΤΙΣΗ

Παρουσίαση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για το Δήμο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από τον ανάδοχο, αύριο Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00, μέσω...