Ετικέτα: MASTERPLAN

Καλαμάτα: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την ΜΠΕ του Προγραμματικού...

Η 1η/2022 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Καλαμάτας, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́...